Health, Beauty

Mga dapat Malaman Tungkol sa Depresyon sa mga Bata at

Mga dapat Malaman Tungkol sa Depresyon sa mga Bata at

Date: 2017-05-24 00:46

Ang depresyon ay isang kundisyon kung saan ang mga bata at teen ay nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, at hindi interesado sa pang-araw-araw na buhay. Ang depresyon ay maaari silang pigilan na gawin ang mga pang-araw-araw na aktibidad.    

Untitled Document []

Ang depresyon ay magkaiba sa mga bata at mga teen kaysa sa mga may sapat na gulang. Ang mga may sapat na gulang ay kadalasang inilalarawan ang mga pakiramdam ng kalungkutan at kawalang pag-asa na kasama ang kapaguran. Ang mga batang depressed ay kadalasang mas irritable at moody. Maaari silang maging matigas ang ulo. Maaaring madaling magbago ang kanilang mood mula sa kalungkutan papuntang pagka-irita o biglang galit. Ang ilang bata at teen ay hindi alam na sila ay depressed. Imbes na pag-usapan ang tungkol sa kung gaanong kasama ang kanilang nararamdaman, maaari silang magpahayag sa kilos. Maaaring tingnan mo ito bilang maling pag-uugali o pagsuway.

© Copyright 2017. Health, Beauty